DOĞAYI VE GELECEĞİ ÖNEMSİYORUZ

Yeryüzünün Cenneti, Akdeniz’in En Güzel Koyunda tüm paydaşlarımız ile birlikte siz değerli misafirlerimize en yüksek kalitede tatil deneyimi sunmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda;

Yasal gereklilikler

Tüm ürün ve hizmet süreçlerimizde yasal mevzuata ve hukukun üstünlüğüne saygı duyarak, Ulusal ve Uluslararası Kanunlara ve ilgili diğer kanunlara, kurumumuzun uymakla yükümlü olduğu diğer şartlara uygun hareket ediyoruz.

Paydaşlarımızın Güvenliği ve İnsana Yatırım

Tüm paydaşlarımız en değerli varlığımızdır.

Çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve dahi tüm paydaşlarımızın sağlığı ve güvenliği önceliğimizdir. Sağlık ve güvenlik bilincini arttırmaya yönelik tüm çalışanlarımıza sürekli eğitimler verilmekte, riskler sürekli gözden geçirilmekte ve gelişen şartlar doğrultusunda riskleri azaltmaya yönelik teknolojik gelişmeleri takip ediyor ve titizlikle uyguluyoruz.

Tüm paydaşlar fikir, inanç özgürlüğüne sahip olup kimseye dil, din, ırk, cinsiyet, sosyal sınıf, yaş ve birlik üyeliği gibi konularda ayrımcılık yapmıyoruz. İnsan haklarının korunması temel kuralımızdır.

Misafir Memnuniyeti

Misafirlerimiz var olma sebebimizdir. Her türlü kaynaktan gelen tüm misafir öneri ve şikayetlerini takip etmek, şikâyetleri etik davranış kurallarına uygun şekilde çözümlemek ve misafirlerimizi bu konuda şeffaf şekilde bilgilendirerek şikâyetleri kendimiz için fırsata dönüştürmeyi sağlıyoruz.

Çevreye Saygı ve Doğal Yaşamı Koruma

Tüm faaliyetlerimizde doğal çevreyi korumaya olan bağlılığı ilke edinerek ve kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak çevre kirliliğinin önlenmesini sağlamayı, sıfır atık kapsamında atık miktarımızı azaltarak ve oluşanların da geri dönüşümünü sağlayarak doğaya zararsız hale getirmeyi, iklim değişikliğini azaltmayı ve biyoçeşitliliğin ve ekosistemin korunması konusunda hassasiyet gösteriyoruz.

Enerji Tasarrufu

Otellerimizde enerji kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak ve alternatif yenilenebilir kaynakları kullanımını arttırarak, enerji performansımızı sürekli iyileştirmeyi hedefliyoruz.

Gıda Güvenliği – Hijyen

Kalite ve gıda güvenliği ilkelerine uygun ürünler üretmek ve sunmak için gıda zinciri boyunca gıda güvenliği yönetim sistemini uyguluyor, hijyen şartlarını ön planda tutarak sürekli iyileştiriyoruz.

Çocuk Dostu Turizm

Çocuklarımız geleceğimizin yapıtaşları bilincindeyiz. Onların özgür ve güven içinde oldukları, hiçbir sömürüye maruz kalmadan büyümelerini önemsiyoruz. Onlar için özenle hazırladığımız alanda zeka ve becerilerini geliştirmeye yönelik aktiviteler sunarken birlikte yer aldıkları gruplarda arkadaşlık ilişkilerini de güçlendiriyoruz.

Savunmasız Gruplar

Rubi Otel’de engelli bireyler, çocuklar ve 70 yaş üstü bireyler otelde çalışan ve konaklayan diğer bireylerin anlayışına ve yardımına daha fazla ihtiyaç duyan gruplar olarak tanımlanmıştır.

Fiziksel ve psikolojik her türlü yaklaşım ve istismarı engellemek adına çalışmalar yapıyoruz.

Yerel Ekonomiye Destek ve Sürdürülebilirlik

Yerel ekonomiye olan katkımızın farkındayız, bu sebeple tedarikçilerimizin ve hammaddelerimizin %95’i yereldir. Sürdürülebilir turizm için, daha az enerji, su, atık üreten, çevre dostu satın alma yapıyoruz.

Hammadde temininden atık yönetimine kadar olan tedarik sürecimizde, çevreye minimum zarar verirken topluma en yüksek faydayı sağlamak amacıyla çevresel, sosyal ve ekonomik etkimizi takip ediyoruz. Bu hususta; yerel olarak üretilmiş ürünleri, hizmet alımında çok uluslu şirketler yerine yerel şirketleri tercih ederiz. Satın alınacak ürün seçimlerinde; geri dönüştürülebilir, geri dönüştürülmüş malzemeden üretilmiş, çevre sertifikalı, sürdürülebilirlik ilkelerine uygunluk gösteren ürünlere öncelik veririz. Tesislerimizde, tehdit altındaki ve satılması yasak olan türler kullanmayız.